FAQ

Hoe onderscheidt MAPP zich van andere opleidingen?

MAPP is een echt totaalconcept en ondersteunt je vanaf de start tot de oplevering van je project. Je leert werkelijk alle aspecten van het projectmanagement beheersen: planning, communicatie, aansturing en leiding geven, risicobeheersing, timemanagement en kwaliteitscontrole.

Timemanagement en risicobeheersing maken dan ook integraal deel uit van onze planningsmethode. Ook LEAN krijgt de aandacht die het verdient in onze methode. Je moet dus geen verschillende opleidingen meer volgen en de interactie tussen alles gaan zoeken. Door deze integratie zijn alle aspecten van het projectmanagement “tailored to the mission” en kan je altijd zeer snel op de bal spelen, wat er ook gebeurt. Je timing en budget blijven gegarandeerd gewaarborgd.

Gebruik je bijzondere software zoals ERP? Dat stelt geen enkel probleem. Deze ondersteuning wordt eenvoudig meegenomen in onze planning en zal je kunnen blijven gebruiken in het geheel.

Gebruik je een managementtool als ondersteuning? Zeker blijven doen! Wij zorgen dat je alle correcte, volledige en relevante data hebt voor de input. Zo zal de outcome van jouw ondersteuningstool je gegarandeerd succes opleveren.

En centraal in de planning staan jouw medewerkers. Zij zijn tenslotte DE sleutel tot het succes van jouw project.

Benieuwd? Wij ook! Laat ons gerust weten wat jouw behoeften zijn en wij zorgen dat jouw project naar een hoger niveau wordt getild.

Had MAPP een antwoord kunnen bieden op de gevolgen van COVID?

Absoluut! De gevolgen op de werking van jouw bedrijf ten gevolge van de lockdown en andere beslissingen van de overheid, hadden bij toepassing van ons planningsmodel zeker deel uitgemaakt van de risicoanalyse en geleid hebben tot een branch-plan. De leiding over de crisis in jouw bedrijf en de vereiste aanpassingen kunnen daardoor snel en accuraat gebeuren. Het opnieuw starten van de activiteiten wordt vervolgens geïnitieerd door een nieuw strategisch plan. Een dergelijke crisis geeft in eerste instantie wel aanleiding tot het herdenken van de strategische doelen en de weg ernaar toe, maar biedt tevens opportuniteiten voor de projectmanager die niet gemist mogen worden.

Ik ben in het bezit van een LEAN of een ander certificaat. Hoe kan MAPP mij nog helpen?

Welk certificaat projectmanagement je ook hebt, ze hebben allemaal hun plaats in ons managementmodel. We tonen je graag hoe je out of the box kunt denken en opportuniteiten ontdekt. Ons model past zich daarbij niet enkel probleemloos aan, aan jouw kennis, skills en behoeften maar houdt daarbij ook rekening met de visie, missie en waarden van jouw bedrijf.

Jouw behoeften zijn onze bezorgdheid en we zetten ons volledig in met 200% motivatie om jouw project succesvol te maken. Je leert hoe je een project start, alle parameters ontdekt en beheerst, plant, communiceert en leiding geeft om succesvol te zijn. En dat allemaal op jouw maat!

Benieuwd? Wij ook! Laat ons weten waar jouw schoen wringt en wij zorgen graag dat alles terug op wieltjes loopt.

Hoe lang duurt een opleiding?

Voor een in-house opleiding wordt alles besproken tijdens het onderhoud waar ook de duur van de vorming zal vastgelegd worden. Deze training is altijd specifiek volgens de behoefte en “tailored to the customer”.

De duur van een opleiding op ons aanbod staat steeds vermeld op het detail van de aangeboden vorming, inclusief de data en de plaats waar deze doorgaan.

Een vorming Activity Management duurt 1 dag

Een opleiding Basis Projectmanagement duurt ook 1 dag

Een vorming Projectmanagement neemt 3 dagen in beslag en is inclusief Activity Management

Heb je nog een specifieke vraag of wens?

Moet ik zelf iets voorzien voor een opleiding? Wat krijg ik mee na de training?

Wij voorzien in alle behoeften die verbonden zijn aan de trainingen zoals hand-outs, schrijfgerief. We zorgen ook voor logement, alle maaltijden en dranken, breaks, hapjes en versnaperingen.

Het aangeboden arrangement is werkelijk all-in zodat je je nergens zorgen over hoeft te maken. Je krijgt niet alleen je kennis en de hand-outs mee naar huis maar ook ons “Handboek voor een perfecte planning”. Je kan achteraf ook steeds vrij beroep doen op ons als je nog vragen hebt bij gebruik van de documentatie of het boek.

Wil je meer weten? Aarzel niet en vraag het ons. Wij zijn er voor jou.

Wat moet het bedrijf voorzien voor een incompany opleiding?

Indien u een in-company training wenst, hebben wij faciliteiten nodig om onze presentaties te geven. Omdat onze trainingen interactief zijn en de ervaring van de deelnemers integreren, zijn ruime ruimtes met enkele borden of flipovers het meest geschikt. Tijdens onze voorbereidende vergaderingen zijn onze medewerkers aanwezig om alle logistieke aspecten te bespreken. Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvende informatie of een afspraak.

Veelgestelde vragen over project management

Wat is project management?

Project management is het proces van het plannen, organiseren en bewaken van een project om ervoor te zorgen dat het op tijd, binnen budget en volgens de gestelde doelen wordt voltooid. Het omvat het beheren van middelen, het coördineren van werkzaamheden en het communiceren met stakeholders om ervoor te zorgen dat het project succesvol wordt voltooid. Het doel van project management is om een project op een efficiënte manier te leiden, zodat het resultaat voldoet aan de verwachtingen van de klant of opdrachtgever.

Er zijn verschillende methoden en tools die gebruikt kunnen worden bij project management. Welke methode gebruikt wordt, hangt af van de aard van het project en de behoeften van de organisatie. Het is belangrijk om te onthouden dat project management niet alleen gericht is op het afronden van het project, maar ook op het behalen van de gestelde doelen en het leveren van waarde aan de organisatie of de klant. Een goed project manager moet dus niet alleen over goede technische vaardigheden beschikken, maar ook over goede communicatie- en leiderschapsvaardigheden om ervoor te zorgen dat het project op een efficiënte manier wordt geleid.

Interesse in een project management opleiding van MAPP?

Waarom is project management belangrijk?

Project management is belangrijk omdat het helpt om ervoor te zorgen dat een project op een efficiënte manier wordt geleid en dat het op tijd, binnen budget en volgens de gestelde doelen wordt voltooid. Het biedt een structuur voor het beheren van middelen, het coördineren van werkzaamheden en het communiceren met stakeholders, wat helpt om ervoor te zorgen dat het project op een efficiënte manier wordt voltooid.

Project management is ook belangrijk omdat het helpt om risico's te beheren en problemen op te lossen die zich tijdens het project kunnen voordoen. Door middel van het opstellen van een projectplan en het bewaken van de voortgang van het project, kan een project manager proactief stappen ondernemen om eventuele problemen op te lossen voordat ze uit de hand lopen.

Daarnaast is project management ook belangrijk omdat het helpt om de kwaliteit van het eindproduct te waarborgen. Door middel van het bewaken van de voortgang van het project en het toepassen van kwaliteitscontroles, kan een project manager ervoor zorgen dat het eindproduct aan de gestelde eisen voldoet.

Tot slot is project management ook belangrijk omdat het helpt om de tevredenheid van de klant of opdrachtgever te verhogen. Door goed te communiceren met de klant en ervoor te zorgen dat het project op tijd en volgens de gestelde doelen wordt voltooid, kan een project manager ervoor zorgen dat de klant tevreden is met het eindresultaat.

Interesse in een project management opleiding van MAPP?

Wat doet een project manager?

De taken van een project manager kunnen variëren afhankelijk van de aard van het project en de behoeften van de organisatie, maar hier zijn enkele taken die vaak bij het vak van project manager horen:

 1. Het opstellen van een projectplan: Een project manager is verantwoordelijk voor het opstellen van een gedetailleerd projectplan, waarin de doelen, tijdsplanning, budget en middelen van het project worden vastgelegd.
 2. Het coördineren van werkzaamheden: Een project manager is verantwoordelijk voor het coördineren van de werkzaamheden van het projectteam en het bewaken van de voortgang van het project.
 3. Het beheren van middelen: Een project manager is verantwoordelijk voor het beheren van de middelen die nodig zijn om het project te voltooien, zoals menselijk, financieel en materieel.
 4. Het communiceren met stakeholders: Een project manager is verantwoordelijk voor het communiceren met de stakeholders van het project, zoals de opdrachtgever, teamleden, leveranciers en klanten.
 5. Het beheren van risico's: Een project manager is verantwoordelijk voor het identificeren, evalueren en beheren van risico's die zich tijdens het project kunnen voordoen, en het opstellen van strategieën om deze risico's te beheren.

Interesse in een project management opleiding van MAPP?

Veelgestelde vragen over risk management

Wat is risk management?

Risk management is het proces van het identificeren, evalueren en beheren van risico's in een organisatie. Het doel van risk management is om de kans op negatieve gebeurtenissen te verminderen en de gevolgen ervan te beperken, zodat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd blijft. Risk management omvat het ontwikkelen van strategieën om risico's te beheren en het uitvoeren van maatregelen om de kans op risico's te verminderen.

Dit kan bijvoorbeeld door het implementeren van processen voor het beheren van wijzigingen, het opstellen van disaster recovery plannen en het opzetten van een systeem voor het identificeren en melden van risico's. Risk management is belangrijk voor elke organisatie, omdat het helpt om de continuïteit van de organisatie te waarborgen en te voorkomen dat risico's leiden tot financiële of reputatieschade.

Interesse in een risk management opleiding van MAPP?

Waarom is risk management belangrijk?

Risk management is belangrijk omdat het helpt om de kans op negatieve gebeurtenissen te verminderen en de gevolgen ervan te beperken. Door middel van het identificeren en evalueren van risico's en het opstellen van strategieën om deze risico's te beheren, kan een organisatie de continuïteit waarborgen en voorkomen dat risico's leiden tot financiële of reputatieschade.

Risk management is ook belangrijk omdat het helpt om de productiviteit en efficiency van een organisatie te verhogen. Door risico's proactief aan te pakken, kan een organisatie voorkomen dat problemen opduiken die de werkzaamheden vertragen of belemmeren.

Daarnaast is risk management ook belangrijk omdat het helpt om de tevredenheid van klanten te verhogen. Door middel van het beheren van risico's kan een organisatie ervoor zorgen dat producten of diensten op tijd en volgens de gestelde eisen worden geleverd, wat leidt tot tevreden klanten.

Tot slot is risk management ook belangrijk omdat het helpt om te voldoen aan wettelijke eisen en regelgeving. Veel organisaties zijn verplicht om bepaalde risico's te beheren en maatregelen te nemen om deze te verminderen, zoals het opstellen van een disaster recovery plan of het implementeren van beveiligingsmaatregelen. Door risico's te beheren, kan een organisatie ervoor zorgen dat ze voldoet aan deze wettelijke eisen en regelgeving.

Interesse in een risk management opleiding van MAPP?

Wat doet een risk manager?

De taken van een risk manager kunnen variëren afhankelijk van de behoeften van de organisatie, maar hier zijn enkele taken die vaak bij het vak van risk manager horen:

 1. Het identificeren van risico's: Een risk manager is verantwoordelijk voor het identificeren van risico's die de continuïteit van de organisatie kunnen bedreigen, zoals operationele risico's, financiële risico's en compliance risico's.
 2. Het evalueren van risico's: Een risk manager is verantwoordelijk voor het beoordelen van de impact en de kans van de geïdentificeerde risico's, zodat de belangrijkste risico's kunnen worden aangepakt.
 3. Het opstellen van strategieën om risico's te beheren: Een risk manager is verantwoordelijk voor het opstellen van strategieën om de geïdentificeerde risico's te beheren, zoals het opstellen van disaster recovery plannen of het implementeren van beveiligingsmaatregelen.
 4. Het implementeren van maatregelen om risico's te beheren: Een risk manager is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de strategieën om risico's te beheren en ervoor te zorgen dat de maatregelen op een efficiënte manier worden geïmplementeerd.
 5. Het bewaken van risico's: Een risk manager is verantwoordelijk voor het bewaken van de geïmplementeerde maatregelen om ervoor te zorgen dat ze effectief zijn in het beheren van risico's en voor het aanpassen van de maatregelen indien nodig.

Interesse in een risk management opleiding van MAPP?

Veelgestelde vragen over time management

Wat is time management?

Time management is het proces van het beheren van de tijd die beschikbaar is om bepaalde taken of doelen te bereiken. Het doel van time management is om ervoor te zorgen dat de beschikbare tijd op een efficiënte manier wordt gebruikt, zodat men op tijd alle belangrijke taken kan voltooien. Time management omvat het plannen en organiseren van werkzaamheden, het bepalen van prioriteiten en het maken van een tijdschema.

Er zijn verschillende technieken en tools die gebruikt kunnen worden om de tijd beter te beheren, zoals het maken van een to-do lijst, het opstellen van een dagelijks of wekelijks tijdschema en het gebruik van tijdschrijfsoftware. Het beheren van de tijd is belangrijk voor zowel individuen als organisaties, omdat het helpt om productiviteit te verhogen en stress te verminderen.

Interesse in een time management opleiding van MAPP?

Waarom is time management belangrijk?

Time management is belangrijk omdat het helpt om ervoor te zorgen dat de beschikbare tijd op een efficiënte manier wordt gebruikt. Door middel van het plannen en organiseren van werkzaamheden en het bepalen van prioriteiten, kan men ervoor zorgen dat men op tijd alle belangrijke taken kan voltooien.

Time management is ook belangrijk omdat het helpt om stress te verminderen. Door tijd efficiënt te beheren, kan men ervoor zorgen dat men niet overbelast raakt en dat men voldoende tijd heeft om te ontspannen.

Daarnaast is time management ook belangrijk omdat het helpt om de productiviteit te verhogen. Door tijd efficiënt te beheren, kan men ervoor zorgen dat men meer werk kan verrichten in dezelfde tijd, wat leidt tot hogere productiviteit.

Tot slot is time management ook belangrijk omdat het helpt om de tevredenheid van klanten te verhogen. Door ervoor te zorgen dat men op tijd alle belangrijke taken kan voltooien, kan men ervoor zorgen dat producten of diensten op tijd en volgens de gestelde eisen worden geleverd, wat leidt tot tevreden klanten.

Interesse in een time management opleiding van MAPP?

Wat zijn de taken van iemand die bezig is met time management?

Iemand die bezig is met en belang hecht aan time management is bezig met het optimaliseren van tijd en meer specifiek met de onderstaande zaken:

 1. Het maken van een tijdschema: Een persoon die bezig is met time management is verantwoordelijk voor het maken van een tijdschema om ervoor te zorgen dat de beschikbare tijd op een efficiënte manier wordt gebruikt.
 2. Het bepalen van prioriteiten: Een persoon die bezig is met time management is verantwoordelijk voor het bepalen van de belangrijkste taken en het vaststellen van prioriteiten om ervoor te zorgen dat de belangrijkste zaken op tijd worden voltooid.
 3. Het maken van een to-do lijst: Een persoon die bezig is met time management is verantwoordelijk voor het maken van een to-do lijst om ervoor te zorgen dat alle taken worden opgenomen en dat geen belangrijke zaken worden vergeten.
 4. Het bewaken van de voortgang van taken: Een persoon die bezig is met time management is verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van taken om ervoor te zorgen dat ze op tijd worden voltooid.
 5. Het maken van aanpassingen aan het tijdschema: Een persoon die bezig is met time management is verantwoordelijk voor het maken van aanpassingen aan het tijdschema indien nodig, bijvoorbeeld als er onverwachte omstandigheden opduiken die de tijdsplanning beïnvloeden.

Interesse in een time management opleiding van MAPP?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x