Werkwijze

De MAPP-management tool is als een Zwitsers mes: een totaalconcept dat ALLE aspecten van projectmanagement integreert en combineert. Wij houden rekening met jouw beheersoftware, jouw manier van werken, jouw bedrijfs-DNA en ook jouw pijnpunten. Via hands-on webinars, open en incompany opleidingen en individuele coaching bouwen we aan een solide basis waarmee je elk project vol zelfvertrouwen start en succesvol finisht binnen de afgesproken deadlines.

PLANNING | DENKEN VOOR WE DOEN

De finesse van de opdracht wordt vaak gemist door te weinig aandacht te besteden aan de analyse van de opdracht zelf. Het maken van een ‘restated’ mission is geen overbodige luxe en zorgt ervoor dat je van bij de start de juiste richting bepaalt.

 • "Mission analysis": Is de scope van je project helder gedefinieerd?
 • Hoe ontwikkel je een plan dat rekening houdt met de visie en missie van de organisatie?
 • Welke parameters hebben een invloed op jouw project en hoe kan je ze allemaal bepalen?
 • Wie is er in welke fase betrokken bij je project?
 • Welke timing zet je op de verschillende activiteiten en milestones?
 • Hoe stel je een correct budget op?
 • Welke software of tools ga je gebruiken?
 • Hoe garandeer je dat je planning juist, volledig en uitvoerbaar is zoals voorzien?
 • Welke risico’s neem je en hoe anticipeer je er op?

“Tijdens de planning moet rekening gehouden worden met ontelbare factoren en parameters en hier loopt het al heel snel fout. Flow in de uitvoering wordt enkel verzekerd door een juiste en volledige planning. Daarbij is het beheer van risico’s geen exacte wetenschap op zich, maar maakt het integraal deel uit van de planning. Je neemt pas een risico als je iets doet. Een onzekere gebeurtenis - zowel intern als extern - is steeds het resultaat van een onvolledige planning. Kortom, we plannen voor succes en voorzien het onvoorziene zodat je flow behoudt en sneller kan schakelen bij wijzigingen.” 

 • Marc Adriaensen, founder MAPP

UITVOERING | MOTIVEREND LEIDINGGEVEN

Jouw project staat fantastisch op papier, maar de uitvoering in de praktijk kan zeer challenging zijn. In de eerste plaats moet je duidelijkheid en betrokkenheid creëren bij je teamleden om ze mee te krijgen in jouw verhaal. 

 • Hoe zet je de planning om in uitvoerbare taken?
 • Wie is verantwoordelijk voor welke taken?
 • Op welke manier communiceer je de taken?
 • Hoe stuur je het projectteam aan?
 • Hoe synchroniseer je de activiteiten binnen je team?
 • Hoe kan je jouw projectmedewerkers motiveren?

“Motiverend leidinggeven is cruciaal om je teams vooruit te stuwen. Command & control zal zelden werken. Als projectmanager is het jouw taak om leidinggevenden en teams in hun kracht te zetten. Door co-creatie en authentiek leiderschap bereik je meer en sneller resultaat.”

 • Marc Adriaensen, founder MAPP

EVALUATIE | DE SNELSTE ROUTE NAAR SUCCES

Sturen en bijsturen. Jij speelt flexibel in op vragen, problemen, nieuwe eisen en wijzigende omstandigheden. Dat doe je met, vanuit en volgens het plan. Zo hou jij de vinger aan de pols. De doelstellingen moeten natuurlijk gehaald worden. 

 • Worden de beoogde doelstellingen gehaald?
 • Geef je de juiste mensen de juiste verantwoordelijkheden?
 • Wat zijn de interne/externe reacties op het projectverloop?
 • Hoe ga je om met bepaalde bottlenecks of hindernissen?
 • Haal je de doelstellingen op de milestones?
 • Is het budget onder controle?
 • Wat zijn je eigen sterktes en zwaktes binnen het project?

“Projectmanagers en leidinggevenden krijgen vaak extra hordes en uitdagingen op hun pad, waardoor bepaalde projecten op een zijspoor worden gezet. Om situational awareness en de focus te bewaren, is het continu monitoren een belangrijk aspect binnen projectmanagement.”

 • Marc Adriaensen, founder MAPP

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x