Projectmanagement industrie

Automatisering, digitalisering, innovatie, duurzaamheid, veiligheid, waste management, operational excellence, … De industriële sector kampt met heel wat uitdagingen om winstgevend en relevant te blijven in de markt. Het managen van projecten in een industriële omgeving is een vak apart: de technische kennis (hard skills) is even belangrijk als de communicatieve vaardigheden (soft skills). 

In deze snel evoluerende tijden is het voor de industrie belangrijk om te optimaliseren, innoveren en prioriteiten te stellen. Op de werkvloer is elk project anders: een ander team, andere doelen en een andere tijdsspanne. De uitdaging is om de verschillende projecten te structureren en te beheersen.

Herkenbaar? Neem contact op

MAPP is gespecialiseerd in projectmanagement voor de industrie en reikt tools en technieken aan om kleine en grote projecten in een technische omgeving succesvol af te ronden:

Projectmanagement stappenplan

  • Projectcyclus: verschillende projectfases van start tot succes
  • Time- en activitymanagement: deadlines, behoeften en beschikbare middelen
  • Projectplanning: wie doet wat, wanneer en waarom
  • Risicoanalyse: risico’s in kaart brengen en leren beheersen
  • Doelstellingen: definiëring van de succesfactoren

Projectaansturing en projectteams

  • Operationeel plan: projectplan omzetten naar begrijpbare taken
  • Projectteams: samenstellen, aansturen en motiveren van collega’s
  • Uitvoeren van de taken: plan – do – check – act

Projectresultaten en evaluatie

  • Milestones: prestaties meten en evalueren
  • Communicatie: effectief overleg en terugkoppeling resultaten

Projectmanagement versterken in een industriële omgeving? 

MAPP organiseert een inhouse training of workshop projectmanagement voor medewerkers die opereren in een technische of industriële omgeving. Deze training is geschikt voor projectmanagers, technisch leidinggevenden, afdelingshoofden, …. die zelfstandig projecten moeten runnen op de werkvloer. Ook medewerkers die nauw betrokken zijn bij lopende projecten, krijgen door deze MAPP-training meer grip op hun taken. 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x