Projectmanagement voor kmo’s

Het kenmerk van een kleine of middelgrote onderneming is dat er snel en flexibel geschakeld moet worden om competitief te blijven in de markt. Geen logge structuren, geen hiërarchisch organigram of een formele top-down benadering. Kmo’s zijn over het algemeen vlakke organisaties waar medewerkers veel verantwoordelijkheid krijgen en inspraak hebben.

Het risico bij kmo’s is dat er vaak verschillende projecten tegelijk of te snel opgestart worden. Wat ontbreekt is een concreet projectplan en een heldere inschatting van de risico’s. Deze actiegerichte doe-mentaliteit is typisch voor kmo’s, maar kost veel (leer)tijd, geld en hopen energie. 

MAPP is gespecialiseerd in projectmanagement voor kmo’s en reikt tools en technieken aan om projecten binnen een kmo-structuur succesvoller af te ronden met behoud van de flexibiliteit en het DNA van een kmo:

Projectmanagement stappenplan

  • Projectcyclus: verschillende projectfases van start tot succes
  • Time- en activitymanagement: deadlines, behoeften, beschikbare middelen en behoud van het dagelijkse overzicht
  • Projectplanning: wie doet wat, wanneer en waarom
  • Risicoanalyse: risico’s in kaart brengen en leren beheersen
  • Doelstellingen: definiëring van de succesfactoren

Projectaansturing en projectteams

  • Operationeel plan: projectplan omzetten naar begrijpbare taken
  • Projectteams: samenstellen, aansturen en motiveren van collega’s
  • Uitvoeren van de taken: plan – do – check – act

Projectresultaten en evaluatie

  • Milestones: prestaties meten en evalueren
  • Communicatie: effectief overleg en terugkoppeling resultaten

Projectmanagement versterken in jouw kmo

MAPP organiseert een inhouse training of workshop projectmanagement voor uw kmo. De aanpak is hands-on en persoonlijk, want we gaan meteen aan de slag met de projecten die op jouw bureau liggen. Deze training is geschikt voor medewerkers die binnen hun core takenpakket (operations, sales, finance, admin, hr, …) zelfstandig projecten moeten runnen. Ook medewerkers die nauw betrokken zijn bij lopende projecten, krijgen door deze MAPP-training meer grip op hun projecttaken. 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x