Frank CLINCKEMAILLIE

Case Installatieproject Medische beeldvorming

Als sitemanager was ik verantwoordelijk voor een installatieproject van een nieuw medisch toestel, momenteel nog uniek in België.

Daar mijn project een hoge visibiliteit zou triggeren, zowel in de Belgische- als de internationale medische wereld, was het enorm belangrijk om vanaf de aanvang een projectplanning te maken die met grote zekerheid ervoor kon zorgen dat de belangrijkste KPI’s (budget én tijd) gerespecteerd werden.

Al de kennis die ik tot enkele maanden voor de start van de planning van het project had, hield rekening met heel veel variabele parameters in een planning maar wat ik altijd miste was een manier om ook risico’s te kunnen plannen. Elke projectmanager weet dat bij een langdurig project er altijd onverwachte zaken opduiken die een planning soms zwaar onderuit halen. Het is onnodig te zeggen dat wanneer er zich een risico voordoet er meestal een grote negatieve financiële impact is.

De training die ik heb genoten over de integrale MAPP planning, waaronder het gebruik van het activitymanagement en de matrix planningsmethode, heeft er voor een groot deel toe bijgedragen dat mijn project succesvol was over gans de lijn. Ik ben er zelfs in geslaagd om op te leveren met een bijkomende marge van verschillende percenten. 

Ik ben ervan overtuigd dat zonder deze extra kennis die Marc mij heeft bijgebracht, dit niet het geval zou zijn geweest. Het ontdekken van werkelijk alle parameters en vele opportuniteiten hebben mijn planning en de realisatie zeer sterk gemaakt, met veel aandacht voor de mensen die bij het project betrokken waren.

Risicoplanning maakt een onvermijdelijk deel uit van een succesvolle planning. Het laat je toe om vooral binnen de vooropgesteld tijd en binnen de beperkingen van het vooropgestelde budget een project succesvol op te leveren. Het risicoassessment zoals ik heb leren toepassen bij Marc, en dat echt gericht is op het plan, heeft mij toegelaten om meester te blijven van mijn project en werkelijk alles vlot te laten verlopen.

Door dit succes ben ik gevraagd om de functie van sitemanager op te nemen voor een project in het buitenland. Ondertussen staat ook daar het hele project al op de rails en verloopt alles naar wens met een zeer tevreden klant.

Deze nieuwe mooie wending in mijn loopbaan dank ik zeker aan de manier waarop MAPP mij heeft ondersteund en succesvol heeft gemaakt.

Thanks Marc!

Frank Clinckemaillie

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x