Projectmanagement openbare sector

De openbare sector is de verzamelnaam voor alle overheidsdiensten en parastatalen waaronder de gemeenten, steden, provincies, politie, … De taken en diensten van de overheden zijn zeer breed en worden vaak gekenmerkt door extreem hiërarchische structuren. Door de hoeveelheid buy-in die nodig is om veranderingen door te voeren, komen innovatieprojecten veel trager op gang.

Ondanks de directe link met de overheid en het bureaucratische karakter van de publieke sector, dringen zich ook daar digitalisatie- en innovatieprojecten op. De grote uitdaging is om de teamspirit en motivatie te richten naar eenzelfde doel en elke soort van vernieuwing te aanvaarden. 

MAPP is gespecialiseerd in projectmanagement voor openbare besturen en reikt tools en technieken aan om projecten binnen een strikt hiërarchische structuur succesvoller af te ronden

Projectmanagement voor de openbare sector: stappenplan

  • Doelstellingen van het project definiëren en rekening houden met de missie, visie en waarden van de organisatie of het bestuur
  • Projectcyclus: verschillende projectfases van start tot stop
  • Time- en activity management: deadlines, behoeften en beschikbare middelen
  • Projectplanning: behoeften, beschikbare middelen, interne en externe invloeden. Wie doet wat, waar, wanneer, hoe en waarom
  • Risicoanalyse "tailored to the plan": risico’s in kaart brengen en beheersen

Projectaansturing en projectteams

  • Operationeel plan: projectplan omzetten naar begrijpbare taken
  • Projectteams: aansturen en motiveren van collega’s
  • Uitvoeren van de taken: sturen en bijsturen (plan – do – check – act)

Projectresultaten en evaluatie

  • Milestones: prestaties meten en evalueren
  • Communicatie: effectief overleg en terugkoppeling resultaten

Projectmanagement versterken in jouw bestuur of organisatie

MAPP organiseert een inhouse training of workshop projectmanagement voor jouw bestuur of openbare instantie. Door de voormalige militaire carrière van MAPP-founder Marc Adriaensen bij Defensie, kent hij de werking en gevoeligheden van ‘werken bij de overheid’ door en door. Deze opleiding is geschikt voor iedereen die projecten uitvoert binnen de publieke sector en voor operationele inzetten van de politiediensten. 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x