Risk management Roermond

Op een gestructureerde manier risico's in kaart brengen voor jouw project in Roermond? Wees voorbereid op verrassingen met MAPP risicoassessment "tailored to your plan". 

Plan voor succes en voorzie het onvoorziene dankzij MAPP risk management.

Als geregistreerd dienstverlener voor de Vlaamse KMO-portefeuille komen onze diensten in aanmerking voor subsidie. Lees hier hoe je daarvan gebruik kan maken.

risk management Roermond

Wat is risk management?

Risk management is een methode om op een gestructureerde manier mogelijke risico's te bepalen, evalueren en te controleren. 

Er zijn vele management certificaten, maar risicomanagement wordt veelal terzijde bekeken en is daardoor zelden aangepast aan het eigen project. Een risico wordt dan iets dat je overkomt en je daardoor meestal in crisismode doet schakelen.

Vele bedrijven bekijken in hun werkwijze eerst de risico’s in de omgeving waarin ze een project gaan uitvoeren en starten daarna pas met de planning. De stappen worden vervolgens afgetoetst aan de “algemene” risicoanalyse.

Gebeurt iets dat niet werd voorzien, dan wordt vastgesteld of de invloed ervan gunstig of ongunstig is voor het project. Een gunstig effect wordt een opportuniteit, een ongunstig geeft aanleiding tot zoeken naar oplossingen en dus vaak crisisbeheer.

Hoe onderscheidt MAPP risk assessment zich van de traditionele risicomanagement methodes?

Een sterk projectplan moet tijdens de planningsfase rekening houden met alle mogelijke opportuniteiten. Deze vooraf beknotten door een algemeen risicoassessment verhindert een soepele flow en een brede kijk op alle mogelijkheden die kunnen aangewend worden voor het project.

Het is daarom logischer om risico’s te bepalen volgens het projectplan. Je neemt immers pas een risico als je een stap zet in de uitvoering. En dat is net wat MAPP doet.

Benieuwd geworden naar MAPP risk assessment Roermond?

Hoe kun je risico's beheersen met MAPP risk assessment?

MAPP risicomanagement; dat is assessment en beheer "tailored to your plan".

1 | Projectplannen met een spirit voor succes

We vertrekken vanuit een grondige Mission Analysis. Hierna maak je volgens de MAPP methode eerst mogelijke projectplannen met een zo brede en diepe kijk als mogelijk. Alles volgens de missie, visie en waarden van het bedrijf met een sterke focus op de vastgelegde goal en een spirit voor succes.

2 | De projectsponsor beslist welk projectplan in uitvoering gaat

Het is pas na de beslissing door de projectsponsor welk plan in uitvoering moet gaan, dat MAPP een risicoassessment zal doen voor dat plan. 

3 | Risicoanalyse met MAPP risk management

Tijd voor de risicoanalyse! Alle stappen en middelen zijn gekend en de risicoanalyse focust werkelijk op het plan zelf. Doordat het plan ook rekening houdt met de omgeving waarin het project wordt uitgevoerd, is deze risicoanalyse niet eng en alleen in de diepte maar ook in de breedte.

De belangrijkste elementen in dit risicoassessment zitten vervat in volgende vragen die worden gesteld:

  • Welke assumptions worden gemaakt? Denk hierbij maar aan de eerste regel van Murphy’s Law!
  • Wat zijn de acties van de eventuele opponent? Denk maar aan de concurrentie bijvoorbeeld.
  • Welke sterke elementen zaten in de mogelijke plannen die niet werden gekozen door de projectsponsor?

risk management Roermond

De gevonden risico’s na de volledige analyse hebben dus allemaal betrekking op het projectplan dat je een succesvol resultaat moet garanderen.

4 | De risicoanalyse wordt teruggekoppeld naar het projectplan

Het risicoassessment moet daarbij natuurlijk ook aanleiding geven tot het nemen van eventuele stappen indien het risico zich voordoet. MAPP helpt je hierbij door de risicoanalyse terug te koppelen naar je plan.

Volgens het MAPP risicobeheer wordt waar mogelijk elk resultaat van het risicoassessment beantwoord door een kleine aanpassing in het plan door te voeren. Met MAPP ga je er dus maximaal voor zorgen dat zo weinig als mogelijk risico’s worden genomen.

Uiteraard kan dit niet voor alle mogelijk risico’s die zullen opduiken in je risicoanalyse. Maar nu je de risico’s hebt gedefinieerd, kan je ook al een reactie vastleggen indien het risico zich voordoet. Deze voorbereiding voorkomt crisismanagement doordat je zeer snel kan schakelen met de oplossing die je al op zak hebt. Met deze MAPP methode ook geen stress om niet succesvol meer te zijn. Alles werd voorbereid en afgetoetst!

5 | Het Branchplan

Doet het ergst mogelijke scenario zich voor? Ook dan heb je met MAPP nog een troef voor je risicobeheer:

Het branchplan is het ultieme middel om je doel alsnog te bereiken. Waar anderen op dat ogenblik de handdoek in de ring gooien, heb jij nog een troef in jouw MAPP toverhoed.

Een diepe risicoanalyse en de mogelijke antwoorden op de risico’s “tailored to your plan”, versterken zonder twijfel het leiden van het project. Met zowat alle mogelijke antwoorden op zak voor eventuele gebeurtenissen blijf je sturen en bijsturen zonder verrassingen en met behoud van succes en focus op je te bereiken doel.

Plan voor succes en voorziet het onvoorziene!

Ontdek projectmanagement opleidingen van MAPP

MAPP biedt live en remote projectmanagement opleidingen en projectmanagement workshops aan in Roermond en omstreken. Deze workshops gaan over projectmanagement, projectplanning, timemanagement en risicobeheersing. Elke projectmanagement training wordt afgestemd op de wensen en noden van jouw organisatie, waarbij we de inhoud en accenten samen bepalen. Op die manier laat je de investering optimaal renderen.  

Ontdek onze VOKA opleidingen:

risk management RoermondOpleiding Project Management
van A tot Z

Interactieve workshop op maat waarbij alle projectmanagement certificaten, visie, missie en waarden van jouw bedrijf als skills en behoeften, beheer- en projectmanagement software, een plaats in ons model verdienen. 

Ontdek de Project Management Training

risk management RoermondBasis Project Management voor niet-projectmanagers

Een intensieve hands-on workshop projectmanagement met focus op de basics van projectplanning, succesfactoren van projectmanagement, projecttools en risicoanalyse.

Ontdek de Project Management Training


MAPP | Major Answers to Professional Planning

Wat is MAPP?

Het doel van MAPP is om de scherpte, de dynamiek en de resultaatsgerichte projectaanpak die typisch zijn voor een militaire planning en leiding te integreren in de bedrijfswereld. Als senior projectmanager reikt Marc Adriaensen projecttools en -technieken aan om projectmanagement bij bedrijven naar een hoger – lees: succesvol – niveau te brengen.

Wie is MAPP?

Marc Adriaensen is de founder en drijvende kracht achter MAPP. Hij startte zijn carrière bij Defensie waar hij verantwoordelijk was voor verschillende militaire missies, voornamelijk in Afrika maar ook in de Balkan en Afghanistan. Als lesgever voor kandidaten Hoger Officier was hij dé expert in operationele planning.

Werkwijze van MAPP

1. PLANNING
Denken voor we doen

De finesse van de opdracht wordt vaak gemist door te weinig aandacht te besteden aan de analyse van de opdracht zelf. Het maken van een ‘restated’ mission is geen overbodige luxe en zorgt ervoor dat je van bij de start de juiste richting bepaalt.

2. UITVOEREN
Motiverend leidinggeven

Jouw project staat fantastisch op papier, maar de uitvoering in de praktijk kan zeer challenging zijn. In de eerste plaats moet je duidelijkheid en betrokkenheid creëren bij je teamleden om ze mee te krijgen in jouw verhaal.

3. EVALUATIE
De snelste route naar success

Sturen en bijsturen. Jij speelt flexibel in op vragen, problemen, nieuwe eisen en wijzigende omstandigheden. Dat doe je met, vanuit en volgens het plan. Zo hou jij de vinger aan de pols. De doelstellingen moeten natuurlijk gehaald worden.MAPP, dat is excellence in project management


risk management Roermond

risk management Roermond

Risk management Roermond

Heb je een vraag? Wens je meer uitleg over risk management? Vul het formulier in en wij bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord. Is jouw vraag dringend of geef je de voorkeur aan telefoneren? We zijn er voor jou. 

Geregistreerd dienstverlener voor de Vlaamse KMO-portefeuille

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x